ACESUdruženje inženjera konsultanata Srbije

  • FIDIC
  • EFCA

National Member Association

Članstvo

Postoje tri kategorije članstva: redovni, pridruženi i počasni članovi, a procedura pristupanja Udruženju utvrđena je Pravilnikom o pristupanju Udruženju. Sve članice prihvataju StatutEtički kodeks Udruženja, a molbu za prijem podnose popunjavanjem pristupnice koju dve članice Udruženja treba da podrže svojim potpisom.

Popunjena pristupnica se dostavlja Izvršnom Direktoru Udruženja, koji stavlja poslatu dokumentaciju na dnevni red prve sledeće sednice Upravnog odbora. Upravni odbor donosi odluku o prijemu potencijalne članice u Udruženje.

Visina članarine prikazana je u sledećoj tabeli:

Kategorija članstvaČlanarina za 2018.Članarina za 2019.
Redovni član
(inženjersko-konsultantska preduzeća sa više od 10 zaposlenih)
750 € u dinarskoj protivvrednosti750 € u dinarskoj protivvrednosti
Redovni član
(inženjersko-konsultantska preduzeća do 10 zaposlenih)
300 € u dinarskoj protivvrednosti300 € u dinarskoj protivvrednosti
Pridruženi član
(Preduzeća koja nisu pretežno inženjersko-konsultantska preduzeća a zainteresovana su za promovisanje ciljeva Udruženja - mala i srednja preduzeća)
1000 € u dinarskoj protivvrednosti1000 € u dinarskoj protivvrednosti
Pridruženi član
(Preduzeća koja nisu pretežno inženjersko-konsultantska preduzeća a zainteresovana su za promovisanje ciljeva Udruženja - velika preduzeća)
1500 € u dinarskoj protivvrednosti1500 € u dinarskoj protivvrednosti
*Obrazovne i naučno-istraživačke ustanove izuzete su od plaćanja članarine

 

Godišnja članarina se uplaćuje na račun Udruženja broj 170-30014107000-61 kod Unicredit banke A.D. Beograd.

S obzirom da je Udruženje član Međunarodnog saveza inženjera konsultanata FIDIC (Fédération International Des Ingénieurs – Conseils ), sve članice koje se pridržavaju Statuta i Etičkog kodeksa Udruženja i koje su izmirile finansijske obaveze za tekuću godinu ostvaruju pravo na krišćenje FIDIC i ACES logotipa na svojoj dokumentaciji.

Za više informacija obratite se Udruženju inženjera konsultanata Srbije elektronskim putem na adresu office@aces.rs

Download

Pristupnica

Podaci o članu

Kategorija članstva:
 
Redovni član može postati privredno društvo koje se bavi inženjerskim konsaltingom na teritoriji Srbije.
 
Pridruženi član može postati drugo pravno lice koje je registrovano na teritoriji Srbije, ili neko drugo udruženje ili organizacija koja se zanima za struku inženjera konsultanta i unapređenje standarda u ovoj grani. Pridruženi članovi mogu biti arhitektnoski biroi, izvođači, banke, osiguravajuća društva, advokatske kancelarije i druge firme zainteresovane da promovišu ciljeve Udruženja.
basic_member_info
Podaci o ovlašćenom predstavniku
Preporučuju vas za članstvo

* Svi zaposleni izuzev administrativnog osoblja kao što su vozači, čistači ili radnici u menzi.

Pošalji prijatelju

progress ajax_processing_msg