ACESУдружење инжењера консултаната Србије

  • FIDIC
  • EFCA

National Member Association

Чланство

Постоје три категорије чланства: редовни, придружени и почасни чланови, а процедура приступања Удружењу утврђена је Правилником о приступању Удружењу. Све чланице прихватају Статут и Етички кодекс Удружења, а молбу за пријем подносе попуњавањем приступнице коју две чланице Удружења треба да подрже својим потписом.

Попуњена приступница се доставла Извршном Директору Удружења, која ставла послату документацију на дневни ред прве следеће седнице Управног одбора. Управни одбор доноси одлуку о пријему потенцијалне чланице у Удружење.

Висина чланарине приказана је у следећој табели:

Категорија чланстваЧланарина за 2018.Чланарина за 2019.
Редовни члан
(инжењерско-консултантска предузећа са више од 10 запослених)
750 € у динарској противвредности750 € у динарској противвредности
Редовни члан
(инжењерско-консултантска предузећа до 10 запослених)
300 € у динарској противвредности300 € у динарској противвредности
Придружени члан
(Предузећа која нису претежно инжењерско-консултантска предузећа а заинтересована су за промовисање циљева Удружења - мала и средња предузећа)
1000 € у динарској противвредности1000 € у динарској противвредности
Придружени члан
(Предузећа која нису претежно инжењерско-консултантска предузећа а заинтересована су за промовисање циљева Удружења - велика предузећа)
1500 € у динарској противвредности1500 € у динарској противвредности
*Образовне и научно-истраживачке установе изузете су од плаћања чланарине

 

Годишња чланарина се уплаћује на рачун Удружења број 170-30014107000-61 код Unicredit Bank A.D. Beograd.

С обзиром да је Удружење члан Међународног савеза инжењера консултаната FIDIC (Fédération International Des Ingénieurs – Conseils ), све чланице које се придржавају Статута и Етичког кодекса Удружења и које су измириле финансијске обавезе за текућу годину остварују право на кoришћење FIDIC i ACES логотипа на својим документацијама.

За више информација обратите се Удружењу инжењера консултаната Србије електронским путем на адресу office@aces.rs

Download

Приступница

Подаци о члану

Категорија чланства:
 
Редовни члан може постати привредно друштво које се бави инжењерским консалтингом на територији Србије
 
Придружени члан може постати друго правно лице које је регистровано на територији Србије, или неко друго удружење или организација која се занима за струку инжењера консултанта и унапређење стандарда у овој грани.
basic_member_info
Подаци о овлашћеном представнику
Препоручују вас за чланство

* Сви запослени изузев нижег административног особља као што су возачи, чистачи или радници у мензи.

Пошаљи пријатељу

progress ajax_processing_msg